Regler

Følgende regler er gældende for banereservation:

Som medlem er det tilladt at have 3 aktive reservationer, over de 3 uger, hvor det er muligt at reservere. Det betyder at man på banereservationssiden højest må have 3 reservationer på listen over egne reservationer. vær dog opmærksom på undtagelsen herunder.

Som medlem er det tilladt at have én aktiv reservation pr. dag. Det vil sige at det er muligt at reservere 1 time om dagen pr. medlem. Skal der spilles double i mere end én time er der altså min. 2 medlemmer der skal reservere en time. Efter udløb af én reservation, må der gerne reserveres endnu en time, selvom det er samme dag.

Uanset antallet af fremtidige reservationer, må man altid spille på en bane hvor der ikke er reserveret.

En reservation bortfalder såfremt den ikke er taget i brug senest 15 minutter efter starttidspunktet.

Bestyrelsen og turneringsansvarlige kan til enhver tid annullere en reservation, eller overskride antallet af reservationer pr. dag pr. medlem, såfremt dette er nødvendigt for afholdelse af arrangementer eller turneringer.

Overskridelse af disse regler, vil resultere i en advarsel, og kan i gentagne tilfælde resultere i at medlemmets brugerkonto slettes.