Diamant

Indholdet aftales mellem sponsor og GTK

Pris: Minimum 15.000 kr. årligt

En diamantsponsor i Give Tennisklub får sammensat et sponsorat nogenlunde efter sponsors ønsker. Som udgangspunkt har man som diamantsponsor ret til én vindsejlsplads, annonce i kampprogram og firmalogo på hjemmeside samt sponsortavle i klubben. Herudover vil GTK også bringe historier specifikt om sponsor på de sociale medier. Det kan komme på tale, at en diamantsponsor også har sit logo siddende på elitedivisionsholdets spillertøj.

Give Tennisklub sørger gerne for alt praktisk vedr. bestilling og udfærdigelse af skilte, vindsejl m.m. Derudover påhviler det Give Tennisklub at stå for ophængning og vedligeholdelse af skilte, vindsejl m.m.