Bronze

Digital eksponering, gavekort, præmier eller andet efter indbyrdes aftale

Pris: Under 2.500 kr. årligt

En bronzesponsor vil figurere med firmalogo på klubbens hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset. Derudover vil der være rig mulighed for individuelle aftaler om præmier, gavekort e.l.

En bronzesponsor kan også figurere på klubbens spillerskilte, hvortil der ikke udsendes årligefakturaer. Udgiften hertil ligger udelukkende i fremstillingen af skiltet.