Sølv

Skilt på anlægget eller lignede efter indbyrdes aftale

Pris: 2.500-7.000 kr. årligt

En sølvsponsor i Give Tennisklub har som udgangspunkt et skilt i størrelsen 290×60 cm hængendepå anlægget. Herudover vil sponsor figurere med firmalogo på hjemmeside samt sponsortavle i klubhuset.