Drop In

Vi har mange gode tilbud i Give Tennisklub for juniorer, elitespillere og nybegyndere, men vi har længe været lidt kede af ikke at kunne stable en bedre omgang Drop In på benene.

Tanken er, at vi én aften (to timer) i ugen stiller anlægget til rådighed, og så kan klubbens medlemmer ellers komme og spille med hinanden på kryds og tværs uden tilmelding eller anden forinden. Men vi mangler én eller flere til at stå som tovholdere de pågældende aftener. Derfor leder vi med lys og lygte, sådan vi kan få stablet nogle gode tilbud på benene, for dem der er allerflest af i klubben; helt almindelige motionister.

Drop In er:
Tennis, socialt samvær, nye tennisbekendtskaber, for alle, højt humør, grill, hygge og naturligvis gratis at deltage i.

En tovholders opgaver:
1) Være i klubben i god tid og have styr på bolde (du får en nøgle)
2) Sætte de fremmødte sammen i doublepar, så man spiller med tilfældige og forskellige makkere.
3) Lukke Drop In af, når det er slut. Samle bolde sammen, sørge for der er vandet og fejet på banerne
4) Arrangere eller uddelegere opgaver i forbindelse med evt. grillhygge.

Der vil naturligvis blive samarbejdet løbende med bestyrelsen, som sørger for indkøb af bolde, og samtidigt stiller et beløb til rådighed til gode ideer, evt. arrangementer, mad og drikke til grillaftener m.m.

Hvis flere tovholdere melder sig, kan Drop In struktureres, så tovholderne skiftes til at stå med ansvaret for de pågældende aftener.

Kontakt én fra bestyrelsen, hvis du er interesseret.