Standerhejsning 2021

Når nattefrosten begynder at aftage, så begynder vi samtidigt at lave vores tre grusbaner, så vi endelig kan komme i gang med at spille noget tennis igen.

Standerhejsningen ligger i år søndag den 18. april fra kl. 10.00 til 13.00, og her vil der være åbningstale ved formanden og mulighed for at betale sit kontingent ved kassereren i hele det angivne tidsrum.

Afhængigt af restriktionerne håber vi at kunne arrangere en opvisningskamp på dagen, ligesom der vil være brød og kaffe til de fremmødte.

Bemærk, at kontingentsatserne er sat en smule op for første gang i mange år. I kan se de nye satser på informationssiden her på siden.

Skriv et svar